måndag 17.06.2024

De offentliga affärerna ska bli cirkulära. Upphandlingsmyndigheten får nyckelroll.

27 feb 2022

Den offentliga upphandlingen omsätter totalt närmare 800 miljarder kronor årligen. 

Regeringen ser stora möjligheter i att använda upphandlingarna som ett strategiskt verktyg för att öka takten i den cirkulära omställningen, och då genom ökad kunskap, strategiskt inköpsarbete och hållbarhetskrav.

Upphandlingsmyndigheten arbetar sedan tidigare för att främja en cirkulär upphandling. Med ett budgettillskott på 15 miljoner kan det förstärka det arbete.

Nu kommer Upphandlingsmyndigheten även ta fram kriterier och vägledningar som ska leda till nollutsläpp från arbetsmaskiner och tunga vägtransporter, och som underlättar upphandling som leder till elektrifiering av transporter och arbetsmaskiner.

– Upphandlingsmyndigheten har en central roll i den gröna omställningen genom att vägleda kommuner, regioner, företag och andra aktörer mer konkret i upphandlingen, säger civilminister Ida Karkiainen. 

Inledningsvis ska arbetet främst fokusera på de mest prioriterade produkt- och materialströmmarna i enlighet med regeringens strategi för cirkulär ekonomi:

  • plast
  • textil
  • livsmedel
  • förnybara och biobaserade råvaror
  • bygg- och fastighetssektorn
  • innovationskritiska metaller och mineral

 

Text: Ann-Sofie Granzell

Källa: Regeringskansliet

Dela artikeln!