måndag 17.06.2024

Batterisamordnare ska utses av regeringen

9 aug 2022

Beslut om placering nya batterifabriker kan dra ut på tiden och är ofta en politisk dragkamp mellan de kommuner som vill ha investeringarna hos sig. Regeringen ska nu tillsätta en särskild samordnare för att underlätta och snabba på processen.

Det pågår massiva industrisatsningar på att tillverka batterier för kommande elektrifiering av främst transportsektorn.

Några exempel på sådana större etableringar är Volvo Car Group och Northvolt AB:s gemensamma gigafabrik och forsknings- och utvecklingscenter för batterier i Göteborg, Scania Aktiebolags batterisatsning i Södertälje och Volvokoncernens batterifabrik i Mariestad.

Att hitta bra platser för ny batteritillverkning kan vara en svår och långsam process där många delar måste vägas in så som infrastruktur, bostäder, arbetskraft och energitillförsel.

Ska röja undan hinder

För att underlätta stora etableringar av batteritillverkning ska en samordnare utses av regeringen.

– Arbetet med de stora etableringarna ställer stora krav på samhället. Regeringen tillsätter därmed en samordnare med uppdrag att koordinera olika insatser som behövs för att förverkliga fordonsindustrins nyetableringar inom framför allt batteriproduktion, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Uppdraget blir att skapa goda förutsättningar för etableringar och röja undan hinder. Personen förväntas bli en nyckelspelare i dragkampen mellan kommuner och regioner om placeringarna.

Industrin positiv

Tillsättandet av en samordnare uppskattas av fordonsindustrin:

– Hela branschen står inför en enorm omställning, där battericellsproduktion i Sverige är avgörande. Men det kräver samordning och nära samverkan mellan politik och näringsliv. Regeringens initiativ med en nationell samordnare är därför oerhört välkommet, säger Christian Levin, vd Scania och TRATON i ett pressmeddelande.

– Jag tycker det är till lika delar klokt som välkommet att en nationell samordnare tillsätts. Volvokoncernen vill accelerera omställningen till hållbara transport- och infrastruktursystem, och battericellsproduktion är en viktig del i detta. Att ha en samordnare för denna framväxande industri kommer bli hjälpsamt i de processer kring etableringar som nu pågår på flera orter i Sverige, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvokoncernen.

Inget namn klart

Samordnaren ska utses ”i närtid” uppger Näringsdepartementet men inget namn är ännu publicerat. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2024.

Stor efterfrågan på litiumjonbatterier förväntas. Grafen visar förväntad efterfrågan på elbilbatterier mätt i gigawatttimmar.

Vilka typer av batterier finns det och hur skiljer dom sig?

Fordonsindustrin använder i huvudsak två olika sorters batterier. Litiumjon och blyackumulator batterier.

Litiumjonbatterier används i exempelvis telefoner och av elbilar och hybrider. Blyackumulator är det klassiska ”bilbatteriet” som används för att starta upp bensin och dieselbilar, driva radion och andra saker in traditionella bilar.

Största skillnader är energidensiteten. Det går att ladda ett litiumjonbatteri med betydligt mer energi per kilo än blyackumulatorbatterier och de varar också längre.

Litium är en värdefull råvara och batterier lämpas sig mycket väl för återvinning och en cirkulär affärsmodell.

Text och grafik: Henrik Persson

Dela artikeln!