torsdag 23.05.2024

Nytt verifikat gör Södertälje mer cirkulärt

12 aug 2022

Söderenergi och Telge Återvinning har tecknat avtal som innebär ökad transparens och spårbarhet för avfallet med ett ny sorts verifikat.

Telge Återvinning levererar returträ till Söderenergi, som omvandlar det till värme och el. Dessutom bidrar processen till avgiftning genom att avskilja tungmetallerna. Exempelvis kommer totalt 356 kg tungmetaller att tas ur kretsloppet 2022: krom, kadmium, bly, kvicksilver och arsenik.

– Vi är mycket glada över att vi blir först i Sverige med detta verifikat. Nu får vi svart på vitt vilken nytta vi gör när vi lämnar vårt avfall. Det säger Vesa Hiltula, vd för Telge Återvinning i ett pressmeddelande.

– Vi tar prover och utför analys på alla våra leveranser, säger Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi. När vi kopplar ihop dessa data med våra anläggningars prestanda kan vi erbjuda ett verifikat till Telge Återvinning som konkret visar nyttorna vi åstadkommer i vårt samarbete. Det är något som vi ser att framtidens återvinningsföretag efterfrågar, och även deras kunder. Vi tror och hoppas att detta kommer att bli standard i framtiden.

Bildtext: Signering av avtal verifikat Vesa Hiltula Telge Återvinning och Jan Steinle Söderenergi.

Text: Henrik Persson

Dela artikeln!