Undersökning visar – företag misslyckas med miljökommunikation

Hamburgerkedjan Max reklamkampanj blev senare fälld för vilseledande av Reklamomudsmannen.

Hälften av svenskarna har ingen kännedom om företags klimat– och miljöarbete enligt en undersökning från Kantar.

Ett företags klimatarbete har inte så stort samband med hur det uppfattas av allmänheten. Faktorer som vilken bransch man verkar i eller om man har kända företrädare påverkar mer än de faktiska ansträngningarna.

Kändisar och ”rätt” bransch ger bra betyg

Företag i branscher som anses ha fokus på hållbarhet eller i övrigt har ett högt anseende får också höga betyg när det gäller hållbarhet. Northvolt som tillverkar batterier, SJ som kör tåg och Systembolaget som har gott anseende är några exempel.

Men även att ha kända företrädare så som Petter Stordalen ger hotellkedjan Nordic Choice bättre miljöbetyg än konkurrenterna.

Kända företrädare som Petter Stordalen ger högre betyg även på miljöområdet. Bild: Kenneth Hultgren

Viktiga frågor men låga betyg

Hållbarhetsfrågor har blivit alltmer viktiga för företag och konsumenter menar Kantar. Men samtidigt har knappt hälften av allmänheten så låga kunskaper om företagens miljöarbete att de inte ens kan sätta ett betyg när det gäller deras klimatavtryck och miljömässigt hållbart samhälle.

Kantar har ställt frågorna ”hur bra är företaget X på att arbeta med att minska sitt klimatavtryck?” och ”hur bra är företaget X på att arbeta för ett miljömässigt hållbart samhälle?”.

Medelbetygen för företagen ganska låga i de fall respondenten anser sig kunna svara.

Företag som är aktiva i branscher som anses vara bra för miljön så som batteritillverkare får också bra betyg för sitt miljöarbete. Bild: Northvolt

Batterier och el i topp, bank, kläder och flyg i botten

Totalt sett toppar Northvolt listan, tätt följt av Systembolaget och sedan GodEl och SJ. I botten återfinns H&M, flera av storbankerna, SAS och drivmedelsaktörerna.

Henrik Persson

Dela artikeln!