måndag 17.06.2024

Åtta principer för effektiv klimatkommunikation

Det är svårt att nå fram med kommunikation om klimat och miljöarbete för ett företag eller organisation. Vilket bland andra Kantar Sifo visar i en undersökning nyligen.

Det amerikanska institutet Center for Behavior and the environment har därför tagit fram ett, som de menar, vetenskapligt baserat verktyg för att förbättra sin klimatkommunikation.

Det handlar till största delen om hur man formulerar sitt budskap så att det blir tillgängligt för publiken och så att de vill ta det till sig.

1.Personligt och nära

Få det att handla om människor, inte planeten. Fokusera mer på vad som spelar roll för människorna i deras liv just nu än på avlägsna isflak på nordpolen eller abstrakta föroreningar i övre atmosfären.

Ju närmare folks vardag, desto mer uppmärksamhet. Koppla budskapet till ämnen som hälsa, privatekonomi och gärna ny modern teknik.

2.Tillgängligt och begripligt

Använd ord som är rakt på och snabba att ta in. Facktermer och siffror sätter upp ett hinder mellan dig och mottagaren.

  • Extremväder istället för klimatförändringar beroende på global uppvärmning.
  • FN’s experter istället för IPCC.
  • Natur istället för ekosystem.
  • Varannan person istället för 49,3 procent av befolkningen.

3.Lösningsfokuserat

Vi vill alla skydda oss från obehag. När vi översköljs av för mycket dåliga nyheter gör vi det rationella draget att helt enkelt nonchalera budskapet och skrollar vidare.

Det betyder inte att vi bara ska presentera goda nyheter. Utan att vi också ska presentera lösningar när vi berättar om ett problem. Först då blir det en balanserad bild av verkligheten.

4.Genomförbarhet

Visa på hur problem kan lösas och hur läsaren kan bidra. Ofta handlar det om att bryta ner problemet till lagom stora bitar. Omvandla det till handlingar som går att genomföra och prata mindre om allomfattande principer och stora system.

5.Gemenskap

Visa att det är många som engagerar sig och att läsaren inte behöver möta problemen ensam. I vanliga fall försöker företag via hur de sticker ut och är ensamma om att erbjuda en viss lösning. När det gäller miljö är det ofta bättre att visa på att man är en del av en större lösning. Att påpeka att ”vi och många andra företag i branschen går nu över till X lösningen för en bättre miljö” är bättre än att försöka skryta om att man är först ut och ensam med det nya.

6.Normalt

Tilltala de breda massorna istället för early-bird kunderna eller de mest miljöengagerade. Spegla det nya beteendet eller produkten som det nya normala, inte som något annorlunda som sticker ut.

7.Trovärdigt

Undersökningar visar att forskare är den mest trovärdiga avsändaren av klimatbudskap. Kändisar, influencers och företagsledare bör i kommunikationen vara i en lyssnande, lärande eller modererande roll istället för att vara dem som framför budskapet.

8.Undvik polarisering

Det finns inte någon som hatar miljön. Kärleken till naturen är kanske det mest gemensamma vi människor har. Framställ inte andra som skurkar och leta inte efter syndabockar.

Henrik Persson

Illustration People illustrations by Storyset

Dela artikeln!