torsdag 23.05.2024

Siptex vinnare av Stockholm Fashion Districts hållbarhetspris Encouragement for Action

2 sep 2022

Sydskånska återvinningsföretaget Sysavs textilsorteringsanläggning Siptex vann på torsdagen pris i kategorin Closing the Loop utdelat av Stockholm Fashion District.

Siptex är en storskalig anläggning som sorterar textil efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus. Det gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser.

Anläggningen Siptex finns på Bjurögatan i Malmö och drivs av miljö- och återvinningsföretaget Sysav som ägs av 14 sydskånska kommuner.

Ursprunget är ett forskningsprojekt som drivits av IVL Svenska miljöinstitutet tillsammans med en rad starka varumärken inom textilindustrin, och som finansierats av myndigheten Vinnova.

– En hållbar modebransch kräver innovation, investeringar och mod, priset Encouragement for Action uppmärksammar många fantastiska föregångare. Siptex är den länk som tidigare saknats i den textila värdekedjan – med Siptex bidrar vi till att göra cirkulärt mode till verklighet. Vi är stolta över att vara en del i Sveriges position som föregångsland inom cirkulär ekonomi, säger Anna Annerås, kommunikationschef Sysav.

Henrik Persson

Dela artikeln!