216 miljoner kronor i ny produktbank för begagnat byggmaterial

Arkivbild, Henrik Persson. Företaget på bilden är inte relaterat till artikelns innehåll.
2 sep 2022

Återbruk av byggmaterial i industriell skala ökar med gemensamma digitala plattformar. Produktbanken CCBuild har ökat det inventerade värdet till 216 miljoner kronor i augusti från 31 miljoner i april.

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) erbjuder digitala tjänster för att skapa en övergång till cirkulära flöden inom byggindustrin. Organisationen är branschgemensam arena med över 100 aktörer som medlemmar.

Byggavfall uppskattas stå för så mycket som en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Men tusentals ton av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas.

Det handlar om vanliga byggvaror som tegel, tak, golv, dörrar, fönster – men även vitvaror, belysning, installationsprodukter och möbler och mer udda varor som receptionsdiskar och lyftkranar.

CCBuild uppger att det finns stor efterfrågan på återbrukade produkter. Men att den stora utmaningen för att få igång en cirkulär ekonomi inom byggindustrin är bristen på marknadsplatser.

Byggmaterialet i databanken kan antingen vara för internt bruk inom den egna organisationen, eller erbjudas externt till andra via den digitala marknadsplaten.

Miljarder förloras varje år

I en rapport från IVL, Svenska miljöinstitutet uppskattas att materialvärden på 55 miljarder kronor förloras varje år bara i Sverige.

Henrik Persson

Dela artikeln!