lördag 20.07.2024

Ragn-Sells hållbarhetschef leder globalt arbete för omställning till cirkulär ekonomi

13 sep 2022

Internationella Handelskammaren, ICC, tillsätter en arbetsgrupp för att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi internationellt. Arbetet leds av en svensk, Pär Larshans från Ragn-Sells, som är utnämnd till en av tre tjänstgörande ordföranden.

Dagens handelsregelverk begränsar i många fall möjligheten att handla internationellt med resurser utvunna ur avfall och det hindrar omställningen till en cirkulär ekonomi.

Gruppen kommer arbeta med studier, analyser och påverkan och representera Internationella Handelskammaren i olika politiska forum inom FN, WCO och WTO.

Experter inom såväl miljö- och klimatfrågor, som tullregler och handelspolitik kommer medverka i arbetet.

– Cirkulära materialflöden är en förutsättning för att industrin ska kunna bidra till uppfyllandet av Parisavtalet, och den cirkulära omställningen minskar risken att vi överträder våra planetära gränser. Jag ser fram emot att samarbeta med företag med cirkulära ambitioner från hela världen för att värna frihandeln som är helt nödvändig för en lyckad omställning, säger Pär Larshans i ett pressmeddelande.

Henrik Persson

Dela artikeln!