söndag 21.07.2024

Ny EU-fond öppen för ansökningar – för tung industri

Bild: Yasinb/ Unsplash
8 sep 2022

Stålindustrin i Norrbotten, mineralindustrin på Gotland, metallindustrin i Västerbotten, det är de som kan söka medel ur den nya EU-fonden ”Fonden för en rättvis omställning”.

Pengarna ska användas för att minska utsläppen av växthusgaser och tackla utmaningarna som följer med omställningen. I det kan ingå resurseffektiv teknik men också kompetenshöjning för anställda.

Sveriges program för fonden, som nyligen godkänts av EU-kommissionen, omfattar drygt 2,9 miljarder kronor till utpekade industrier.

– Vi har arbetat intensivt med detta programförslag och kommissionens godkännande är en välkommen nyhet. Sverige ska vara världsbäst i klimatomställningen och vi ska använda den nya tekniken för att skapa jobb i hela landet. Fonden för en rättvis omställning är en viktig pusselbit för att lyckas med detta, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för fonden. Den första utlysningen av medel är öppen till den 15 september.

Henrik Persson

Dela artikeln!