lördag 20.07.2024

Cirkularitet, kretslopp och ekosystem

Stellan Nordahl
29 sep 2022

KRÖNIKA. Sverige ser just nu Bäst i världen som det viktigaste måttet för framgång och för att kunna leda en global omställning.

Vad händer om vi istället ställer oss frågan Vad är bäst FÖR världen? Hur skulle det styra strukturer, innovationer och företagande för att möta utmaningar inom hållbarhet, samhällsförändring och konkurrens?

Det finns en inneboende längtan att kunna göra val som är bäst för världen. När vi om tjugo år ser tillbaka på där vi befinner oss nu, kommer vi beskriva det som att vi var mitt i ett större paradigmskifte. Och det är våra val som skapar skiftet.

Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar vårt paradigm från bäst i världen till bäst för världen.

Medvetna val är det som avsiktligt skapar framtiden. Genom att välja och därmed förmedla hopp och framtidstro ökar vi känslan av hopp, för oss själva, varandra och mänskligheten.

Därför startade vi företaget Emprogage. Ett syftesdrivet och självorganiserande bolag byggt av konsulter med ett gemensamt intresse – att verka för det som är bäst för världen genom att medvetet välja empati, proaktivitet och delaktighet.

Låt oss skapa framtiden tillsammans!

Stellan Nordahl

Ledarskapskonsult, författare och entreprenör

Dela artikeln!