torsdag 23.05.2024

5 tips för att minska elanvändningen i ditt företag

Foto: Taner Ardali
28 sep 2022

Med en krigsvinter framför oss behöver många småföretag se över sin elanvändning, mätanalysföretaget Intab har tagit fram en lista på tips för hur det ska gå till.

1.Kartlägg användningen

Ett första steg att kartlägga sin elanvändning genom att göra en energikartläggning. Energimyndigheten har tagit fram en handledning som hjälp.

En kartläggning kan bidra till att minska kostnaderna med 5-10 procent på ett par års sikt enligt Intab.

Det handlar om att ifrågasätta sina kostnader och se vilka investeringar som bör löna sig.

Belysning, ventilation, värme och kyla är ofta de stora posterna när det gäller energiförbrukning. Hemma är tvättstugan en stor energitjuv där torktumlaren står för högst elförbrukning i tvättstugan, cirka 70 procent.

2.Gör justeringar, även om de är små

Visst är det viktigt att titta på den stora elförbrukarna i verksamheten men faktum är att de ofta är svåra att åtgärda och att de många små förbrukarna kan stå för en betydande del av användningen eftersom de ofta har långa drifttider.

3.Mät för att se mönster

Det finns mätare att köpa eller hyra och i vissa fall kan ditt elbolag bistå med hjälp att mäta din förbrukning över dygnets timmar.

Exempelvis ventilation som går för fullt när ingen är på plats eller belysning och elektronisk utrustning som står på när ingen verksamhet äger rum är saker man lätt kan se vid en mätning.

En annan sak att kontrollera är att du är rätt säkrad. Inte sällan betalar företag höga abonnemangskostnader helt i onödan.

4.Läs på om att minska elanvändningen

Leta upp inspiration från hur andra har gjort och kopiera det. Just din verksamhet kanske har specifika lösningar och många är generösa med att dela med sig av sina erfarenheter online.

5. Mobilisera alla inblandade

Anställda och kollegor behöver såklart vara med på omställningen och bidra med både lösningar och ändrat beteende. Men det kan i många fall även gälla kunderna. En tät och nära kommunikation och öppenhet runt målet att sänka energiförbrukningen är första steget.

Henrik Persson

Dela artikeln!