lördag 20.07.2024

Rapport för fossilfri konkurrenskraft överlämnas till Ebba Busch

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Bild: Oskar Omne
26 okt 2022

Rapporten överlämnas av Fossilfritt Sverige tillsammans med 22 näringslivsbranscher till energi- och näringsminister till Ebba Busch i Stockholm under onsdagen. Cirkulär ekonomi pekas ut som ett prioriterat område för att nå klimatmålen.

Sverige har målet att bli klimatneutralt senast 2045. Dagens utsläppsminskningar är inte tillräckliga för att nå detta. Men en rapport från Fossilfritt Sverige visar att det fortfarande är möjligt att klara målsättningen och pekar ut ökad cirkulär ekonomi som en nyckelfaktor.

Utvecklingen mot ett fossilfritt näringsliv står inte stilla. Dagens rapport visar upp en lång rad framgångsrika exempel som redan idag genomförs i 22 olika branscher. I exempelvis återvinning, åkeri, bygg och gruvnäringen går det snabbt framåt.

– Det vi ser är början av en ny grön industrirevolution. Men den snabba utvecklingen hade aldrig skett utan företagsledare i framkant och samverkan mellan stat och näringsliv. Hade någon påstått det som sker i dag för fem år sen, så hade det avfärdats som naiva gröna drömmar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i ett pressmeddelande.

Fast det finns mycket kvar att göra och politiken behöver enligt Fossilfritt Sverige vara mer aktiv och drivande i lagstiftningsfrågor nationellt och i EU.

– Idag inser de allra flesta svenska företag att fossilfrihet också stärker konkurrenskraften. Därför är de mer rädda för att utvecklingen i Sverige går för långsamt än för fort. Denna insikt gör det lättare för regeringen att också undanröja hinder så att tempot i klimatomställningen kan öka, säger Svante Axelsson.

Tempot behöver öka

Sex områden pekas ut som extra viktiga för politikerna att agera inom och ett av dem är den cirkulära ekonomin.

Hinder som behöver röjas för att gynna en cirkulär ekonomi är att uppdatera avfallsdefinitionen och ge ökade möjligheter att själv återvinna sitt avfall. Vidare bör EU:s avfallshierarki vara vägledande även i svenska myndigheters bedömningar. Och EU behöver införa kvotplikter för återvunnen plast i fler förpackningar.

Övriga utpekade områden är energi, tillstånd, kompetensförsörjning, bioekonomi och negativa utsläpp.

Fossilfritt Sverige startades 2015 av dåvarande regering inför FN:s klimatmöte i Paris. Organisationen företag, kommuner, regioner och organisationer och har målet att främja svensk industri och jobb genom att bli fossilfria.

Här är rapporten i sin helhet.

Henrik Persson

Dela artikeln!