måndag 17.06.2024

210 000 liv kan räddas med nya krav

Frans Timmermans. Foto: Georges Boulougouris
27 okt 2022

EU-kommissionen föreslår uppdatering de trettio år gamla nivåerna för luftföroreningar. De uppger att striktare regelverk kan rädda 210 000 liv årligen i EU. Och samtidigt kan motsvarande 1000 miljarder kronor sparas.

Halvering av mängden luftburna partiklar till år 2030 och nollutsläpp till 2050, det är innebörden av kommissionens förslag som nu ska behandlas av medlemsländerna och Europaparlamentet. Dessutom föreslås ökade möjligheter att driva processer i domstol mot den som förorenar.

Transporter lyfts särskilt fram som ett område som måste förändras för att nå lägre luftföroreningar.

– En hälsosam framtid utan föroreningar är möjlig om vi tar avsked av fossila bränslen och går mot rena transportsätt. Det handlar om att skydda hälsa och miljö, säger EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans i ett tal på onsdagen när han presenterade förslaget.

Dålig luft får ekonomiska konsekvenser för samhället i form av

sjukvårdskostnader, lägre produktivitet, sämre skördar och skador på ekosystem. Kommissionen beräknar att kostnaden uppgår årligen till 230-850 miljarder euro och detta förväntas sjunka drastiskt om och när de skärpta regelverken införs.

– Vi betalar för föroreningar: i skatt, hälsa och liv. Ju längre vi väntar med att minska föroreningar, desto högre blir kostnaderna för samhället, säger Frans Timmermans på onsdagen.

Även på dagens nivå har det varit svårt att driva igenom krav på minskade utsläpp. Därför föreslår EU-kommissionen att det ska bli lättare för den som drabbas av luftföroreningar att kräva kompensation och driva sin sak i domstol.

Senast direktiven uppdaterades var för 30 år sedan och både vetenskapen och teknologin har gjort stora framsteg sedan dess och det ger möjlighet till krav på lägre utsläpp.

Henrik Persson

Dela artikeln!