måndag 17.06.2024

Förpackningsinsamling kan försvinna från gatorna – kommunerna tar över ansvaret

FTI återvinningsstation
3 nov 2022

Inom några år kan de containers för inlämning av förpackningar som idag finns i gatubilden försvinna. Dåvarande regeringen beslöt i somras att all insamling i fortsättningen ska ske genom kommunens försorg. Förändringen genomförs 2024–2026 samtidigt med en rad andra stora förändringar inom området.

Svenska Förpackningsinsamlingen (FTI) som idag ansvarar för insamling erbjuder kommunerna att ta över driften av de befintliga återvinningsstationerna. Men det är valfritt för varje kommun att välja en annan lösning.

Kommunerna ställs inför stora förändringar under närmsta åren då de ska bygga upp en organisation för insamling av förpackningar, genomföra obligatorisk separat insamling av matavfall samt samla in förpackningar från torg och parker.

Producentansvaret för förpackningar har gällt sedan 1994 och innebär att den som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns. Även i den nya ordningen ska producentansvaret gälla på det viset att producenterna ska bekosta insamlingen genom att ersätta kommunerna för deras jobb.

Papper, plast, metall och glas ska enligt de nya kraven samlas in fastighetsnära.

Motiven till förändringarna är ökade EU–krav fram till 2030 och att den nya organiseringen ska vara effektivare samt öka återvinningen.

Tidsplan

2022

30 juni: Regeringen fattade beslut om nya regler.

2023

30 september: kommunen ska lämna uppgifter om hur och i vilken takt de planerar införa fastighetsnära insamling.

2024

Insamling av förpackningsavfall från hushåll ska ske under kommunernas ansvar.

Separat insamling av matavfall från hushåll blir ett krav.

Producenterna ersätter kommunen för deras insamling.

Engångsplastprodukter kommer kosta en nedskräpningsavgift som producenterna ska betala.

2026

Torg och parker omfattas av krav på insamling av förpackningsavfall.

2027

Fastighetsnära insamling ska vara infört av kommunerna.

Henrik Persson

Dela artikeln!