lördag 20.07.2024

Det cirkulära livet 2040 – så ser det ut enligt ny rapport

30 nov 2022

I tider där domedagsscenarierna om klimatförändringarna sprids är det viktigt att måla upp även positiva alternativ. Ett cirkulärt samhälle där livet inte behöver bli så dramatiskt annorlunda än idag. För att nå dit måste normerna i samhället förändras, det menar Expertgruppen Normskifte fast i en färsk rapport till Sveriges Delegation för Cirkulär Ekonomi.

– Det behövs inte primärt mer fakta – det behövs visioner! Genom att visa hur livet kan se ut om 20 år, kan vi skapa ett positivt sug efter framtiden och berätta vilka åtgärder som behövs för att ta oss dit, säger Malin Leth, ordförande i Expertgruppen Normskifte.

Rapporten TRO, HOPP OCH VISIONER – hur vi uppnår ett cirkulärt samhälle genom normskifte för alla presenterar en handfull scenarier för hur livet efter det cirkulära normskiftet kan se ut och påverka individen. Visioner lyfts inom allt från framtidens mat och konsumtion till transporter.

Malin Leth, ordförande i Expertgruppen Normskifte och Corporate Partnerships Manager på Håll Sverige Rent.

– Många människor uppfattar allt för ofta att hållbarhets- och klimatfrågan tvingar dem till försämringar av livskvalitet genom krav på uppoffringar. För att få med alla på tåget måste var och en känna sig inkluderad i den ljusa framtid som omställningen också möjliggör. Här behöver såväl politiken som näringslivet förmedla visioner som kan inspirera till omställning. Jag hoppas att våra exempel kan bidra till detta, fortsätter Malin Leth.

Man behöver känna sig lockad av framtiden för att vilja göra förändringar av sina beteende och i förlängningen samhällets normer. Att bara skrämmas med undergången och att peka på uppoffringar som måste göras fungerar inte om man vill ha till en förändring. Det leder till att försvarsmekanismer slår till och vi skjuter förändringen på framtiden.

Vision by Stratosferica, idea by Alessandro Ottenga, design by LeapFactory

Istället måste politikerna agera med både stödjande och styrande metoder. Hittills har fokuset från politiken varit alltför mycket på styrande och för lite på uppmuntran och stödjande anser expertgruppen.

– Forskning visar att en kombination av styrande och stöttande insatser har bäst effekt för att driva förändring. Det räcker inte att bara fokusera på en av dessa delar. Bakom alla beslut, står en människa som behöver känna motivation och ha förmåga till förändring, utifrån sina förutsättningar och värderingar, säger Malin Leth.

För att skapa det nya samhället med en ekonomi inom de planetära gränserna och bromsad klimatkris behövs ett radikalt normskifte. Det räcker inte med bara gradvisa förbättringar i befintligt system.

– Ett normskifte sträcker sig från nya lagar och cirkulära affärsmodeller, till nya konsumentbeteenden och förändringar i vardagslivet. Men för att uppnå en sådan stor förändring krävs en banbrytande omställning av individer, organisationer och samhället i stort. Framtiden behöver kännas lockande för alla, inte bara för specialintresserade individer med en viss värdegrund, säger Malin Leth.

Henrik Persson

Dela artikeln!