CCBuild i arbetar vidare i ny form

Koordinatorn Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet
29 nov 2022

Byggbranchen har mycket att vinna på att bli cirkulär, det var utgångspunkten när forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet 2015 drog igång CCBuild i ett projekt för att öka återvinning på byggena och i fastighetsbranschen i stort. Nu avslutas projektet och förs över till ordinarie verksamhet.

CCBuild blir nu en ordinarie verksamhet under IVL:s vingar i fortsatt samarbete med de över 100 anslutna parterna.

– Vi är otroligt stolta över det jobb vi har gjort sedan 2015. Vi ser hur många fler har blivit intresserade av att jobba med cirkulärt byggande. Från att ha handlat om enstaka pilotprojekt används cirkulära arbetssätt och återbruk allt oftare i större skala. Vi har kommit långt, men mycket jobb återstår för att förändra bygg- och fastighetsbranschen, säger koordinatorn Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det handlar om att lätt kunna digitalisera produkter och lägga upp en databas med återbrukade resurser. Antingen för egen användning i ett senare skede eller sälja till andra i nätverket.

Databasen har både en praktisk användning men ska också synliggöra klimatbesparingen varje återbruk innebär.

– Målet är att stötta branschens omställning till att arbeta utifrån cirkulära principer. Vi vill stärka marknaden för cirkulära tjänster och produkter, och även göra det lätt att i första hand använda det man redan har. I dagsläget är det fortfarande många som köper nytt i stället för att använda det som redan finns, för att det helt enkelt upplevs enklare. Det vill vi ändra på!

Finansieringen har kommit från Vinnova och medlemmarnas avgifter.

Henrik Persson

Dela artikeln!