måndag 17.06.2024

7 sätt cirkulär ekonomi kan avvärja klimatkrisen

Foto: Drew Beamer
6 dec 2022

Det finns många argument för en cirkulär ekonomi som håller även om det vi inte skulle stå vid tröskeln till en klimatkris.

Ökad självständighet och säkerhet är ett. Kommande brist på råvaror och därmed ekonomiska konsekvenser är ett annat. Även den som inte i första hand ser på en omställning till cirkulära arbetssätt som ett sätt att rädda klimatet kan det mycket väl bli en effekt av den.

1. Nya konsumtionsmönster

Slit och slängsamhället är troligen en mycket kort parantes i människans liv genom historien. Nya konsumtionsmönster mer inriktade på ett långt liv för produkterna medför på sätt och vis mindre total konsumtion och därmed lägre klimatpåverkan.

2. Stimulera ny design

Minns ni designen på exempelvis bruksföremål eller bilar under första halvan av 1900-talet? Mycket kraft lades på att produkterna inte bara skulle vara användbara utan också vackra. Till och med fabriksbyggnader var utsmyckade och vackert designade. Det berodde på att man avsåg att använda dem länge.

Får den cirkulära ekonomin fart kommer det stimulera ny design som både är hållbar och vacker.

3. Minskad fossilenergianvändning

När den nya ekonomin ersätter den gamla som bygger på fossil energi tas en väldigt stor del av utsläppen av klimatpåverkande gaser bort.

4. Vända rädsla för framtiden till hopp

Mycket av den skepsis mot att på allvar genomföra stora förändringar för att rädda klimatet beror på en uppfattning att det nya skulle vara sämre. Att vi står inför stora uppoffringar i livskvalité och konsumtion.

Men den cirkulära ekonomin visar att det inte behöver bli särskilt kännbart. Det är inte sämre att konsumera en produkt som är återvunnen eller använda en produkt längre än idag eftersom den är tillverkad för att hålla länge. Eller hyra istället för att äga.

Och dessutom skapar den nya ekonomin trygga arbeten som av nödvändighet måste ske på plats inom landet. Ekonomisk otrygghet minskar när arbetsmarknaden blir stabilare och konsumtionen hållbarare.

5. Ökad transparens

Ska en produkt kunna återbruka eller återvinnas måste det vara tydligt vad produkten är gjord av. En effekt av detta bli att konsumenten lättare kan se vad den konsumerar och själv göra sina val.

6. Kortare transporter

När mer råvaror stannar inom landet och cirkuleras där minskar behovet av det omfattande globala fraktandet som sker idag.

7. Minskad utvinning av nya råvaror

I många fall är utvinning av jungfruliga råvaror betydligt mer krävande när det gäller energiåtgång än när råvaror utvinns från återvinning.

Henrik Persson

Dela artikeln!