måndag 17.06.2024

Textiljakten samlar in 20 ton på tre veckor

20 dec 2022

Under tre veckor har Wargön Innovation, Vänersborgs kommun, Trollhättan Energi och Uddevalla Energi genomfört Textiljakten tillsammans med Björkåfrihet och provat ut nya metoder för insamling.

— Inom några år kommer nya lagkrav som gör att mer textilier måste samlas in och vi vill hitta nya sätt att samla in dem på, säger Hanna Abrahamsson, projektledare på Wargön Innovation.

Wargön Innovation är en innovationsmiljö och provanläggning som studerar hur en övergång till industriell hantering av återvunnen textil kan gå till. De driver projekt för effektivisering i sortering med bättre maskiner och it-support med Artificiell Intelligens. Att vara med och driva Textiljakten ger både erfarenheter i konsumenters beteende och material att använda för sortering med de nya metoderna.

De gamla modellerna med insamling endast via containers på stan utmanas och nya provas i Textiljakten. I Uddevalla har det kommunala bostadsbolaget ställt ut insamlingskärl i tvättstugorna.

— Vår uppfattning är att detta var väldigt uppskattat hos de boende, och att tröskeln att lägga till insamling blev låg när kärlen stod i tvättstugan, säger Anders Gillerstedt, avfallskoordinator på Uddevalla Energi.

I Trollhättan och Vänersborg fick villaägare möjlighet att läsa sina textilier i påsar som de sedan ställde vid soptunnan för upphämtning.

— Vi kommer behöva ge fler möjligheter för invånarna att lämna in textiler i framtiden. Det måste vara lätt att göra rätt, säger Anders Brodd, renhållningstekniker på Trollhättan Energi som har ansvarat för insamlingen.

När textilierna är sorterade på Wargön lämnas det till välgörenhetsorganisationen Björkåfrihet. Så mycket som möjligt går till återbruk och säljs via second hand till förmån för välgörande ändamål. Det som inte går till second hand blir material till forskning på Wargön Innovation.

Henrik Persson

Dela artikeln!