torsdag 23.05.2024

Naturgas byter namn till fossilgas

Fossilgas är en bättre beskrivning av den icke förnybara energikällan, menar statens språkvård.

Det är språkmyndigheten ISOF som byter ut benämningen ”naturgas” till ”fossilgas” i sin termista efter diskussioner i språkvårdens hållbarhetsgrupp.

Förändringen har fått Internationellt uppmärksamhet och är även något miljöorganisationer lobbat för att motsvarande förändring ska ske i EU.

Missvisande

Naturgas har av många ansetts vara en missvisande beteckning eftersom gasen är fossil och utvinns ur jordskorpan och alltså inte är förnybar eller del av något kretslopp. Ej att förväxla med biogas, som är ett biobränsle som utvinns ur biologiskt material som exempelvis matrester. De matrester som samlas in från hushållen i bruna papperspåsar används just till biogasproduktion.

Författaren och miljödebattören Rikard Linde menar att naturgas är ett ord som används för att manipulera och att ”Fossilgas ger en mer rättvisande bild av verkligheten än naturgas och medför att människor får en bättre förståelse för vad gasen är och gör.” Se länk

Myndighetens motivering

Myndigheten ger följande förklaring till sitt beslut:

”Fossilgas, även kallad naturgas, består till största delen av metan och används liksom biogas som drivmedel, för att producera elektricitet och för uppvärmning. Eftersom fossilgas inte återbildas i samma takt som den används, är den en ändlig resurs och en icke-förnybar energikälla. Gasen skiljer sig på så vis från biogas, som kan produceras och användas som en del i ett relativt snabbt kretslopp. Därmed är biogas en förnybar energikälla. Vid förbränning av fossilgas frigörs dessutom en stor mängd kol till atmosfären; kol som under miljontals år legat utanför den vanliga kolcykeln. Fossilgas bidrar därmed kraftfullare till den globala uppvärmningen än vad biogas gör.”

Henrik Persson

Dela artikeln!