lördag 20.07.2024

Varför har vi elområden?

11 jan 2023

Rekorddyra elpriser får många att undra varför norrlänningarna får billigare el än skåningarna.

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra elområden där priserna kan skilja mycket. En skåning kan få betala 3 kronor för en kilowattimme men norrlänningen komma undan med 18 öre.

Det finns två förklaringar till detta. En mer konkret och en mer principiell.

Betala för sina egna kostnader

Frågar man någon om en taxiresa borde ha samma pris oavsett om man ska till flygplatsen tre mil bort eller till fjällstugan 80 mil bort är svaret självklart. En kort taxiresa ska vara billigare än en lång. Mycket billigare.

Det samma gäller faktiskt för elen. Den kostar att transportera. Dels i form av förluster på vägen och ett elnät som är dyrt att bygga och underhålla. Och ökad kapacitet kostar att investera i. Precis som det skulle kosta mycket att ersätta en landsväg med en sexfilig motorväg.

Om alla betalar samma pris upplevs det orättvist för den som åker kort väg som då tycker sig sponsra den som åker längre.

I Sverige rörde sig länge debatten om att Norrland borde få behålla mer av det som producerar eftersom det är dom som står med naturresurserna.

Dessutom är det en stor samhällsmässig fördel om energikrävande fabriker väljer att etablera sig nära där elen produceras. Med samma pris i hela landet tvingas annars en fabrik i Norrland sponsra sin konkurrent i Skåne med kostnaden för överföringen på hundratals mil.

Hela Sverige ska leva…

Att elintensiva industrier byggs i Norrland får också för samhället andra fördelar med arbetstillfällen i glesbygd och gynnar att ”hela Sverige ska leva”.

Elområde 1 (Luleå) och 2 (Sundsvall) är de enda områden som producerar mer el än de förbrukar – här finns nämligen en stor andel av landets vatten- och vindkraftverk. Det motsatta gäller för elområde 3 (Stockholm) och 4 (Malmö), där det ofta är underskott på el.

Men det var inte dessa argument som ledde till att elområden infördes 2011. Det var snarare danskarnas fel (eller förtjänst om man så vill). Danskarna och EU.

Danskarna anmäler orättvisa – EU griper in

Att ha samma pris i hela landet innebar att norrlänningar fick betala dyrare, men också att Skåningarna fick elen billigt. Alltför billigt, ansåg kraftbolaget Dansk Energi.

Eftersom billig vattenkraft såldes på andra sidan Öresund fanns ingen chans för Danska företag att konkurrera och anmälde Svenska kraftnät till EU-kommissionen.

Kommissionen gick på Danska kraftnäts linje och 2011 infördes sammanlagt 15 elområden i det nordiskt-baltiska området.

Henrik Persson

Dela artikeln!