lördag 20.07.2024

50 procent ökning av återvinning på köpcentrum – jobba smartare inte hårdare

Ragn-Sells Kamal Bikazzan hämtar kartong ute hos en av Välas butiker.
17 jan 2023

Genom smartare arbetssätt och outsourcing har Väla köpcentrum utanför Helsingborg på kort tid ökat sin återvinning med 50 procent i samarbete med Ragn–Sells.

200 butiker producerar en hel del avfall och fram tills nyligen gick bara 40 procent tillbaka till återvinning, trots att personalen i butikerna gjorde sitt bästa för återvinna.

Istället för att fortsätta försöka all personal i alla butiker att öka återvinningen tog ledningen av köpcentrumet ett mer drastiskt beslut – att sluta sortera själva och istället outsourca hela hanteringen till ett avfallsföretag och samtidigt stänga fyra av sina sex avfallsrum.

Ragn–Sells personal hämtar nu avfallet direkt i butiken och på kort tid ökade återvinningsgraden till 60 procent. Ekonomiskt har satsningen betalats av minskad lokalanvändning och tidsåtgång för butikernas personal.

– Tidigare hade vi 200 butiker som sorterade sitt eget avfall i avfallsrummen, vilket medförde vissa problem när det gällde renheten i sortering och återvinning. Med det nya systemet får vi en väsentligt högre kvalitet i sorteringen och behöver inte lägga tid på att eftersortera avfallet innan det skickas iväg för återvinning, berättar Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla.

Henrik Persson

Dela artikeln!