lördag 20.07.2024

Klimatförändringar hotar företag – svarar med hållbarhetsinvesteringar

20 jan 2023

Företagens investeringar i hållbarhet ökade under 2022 och toppar listan över prioriterade frågor nordiska chefer på ledningsnivå och anses därmed viktigare än både kompetensbrist och finansiella utsikter.

–Nästan alla svarande säger att klimatförändringarna har påverkat deras verksamhet, ofta som ett resultat av förändrade konsumtionsmönster, politisk och regulatorisk osäkerhet och press från aktieägare. Detta speglas i de ökade hållbarhetsinvesteringarna det senaste året, säger Lennart Nordqvist, partner på konsultföretaget Deloitte.

72 procent av cheferna uppger att deras företag ökade sina hållbarhetsinvesteringar under det gångna året, varav 14 procent ökade investeringarna avsevärt. Det visar en undersökning från revisions- och konsultbolaget Deloitte.

Nästan hälften av de tillfrågade uppger att klimatförändringarna är en av de tre viktigaste frågorna under det kommande året.

Lennart Nordqvist, Deloitte.

Kunder och medarbetare ställer krav

Pressen att agera kommer både utifrån genom kunder och inifrån genom anställda och ägare.

–Företag känner allt större press, särskilt från yngre generationer. Vår senaste undersökning bland Millennials och Generation Z visade att nästan hälften av respondenterna hade ställt krav på sina arbetsgivare att vidta åtgärder för att främja klimatet. De som kände att de blev lyssnade på var mer lojala mot sina arbetsgivare, vilket visar på hur viktigt det är att vara lyhörd och agera på den feedback man får, säger Lennart Nordqvist.

Kritiska åtgärder

Över hälften av företagen har under 2022 vidtagit en eller flera av följande åtgärder: mer hållbara material, använda energisnåla maskiner och tekniker, effektivisera sin energianvändning, utbilda personal kring hållbarhet .

Däremot har endast 32 procent anpassat eller flyttat sina anläggningar för att de ska kunna motstå klimatpåverkan. 34 procent av nordiska företag kopplat ledningens ersättning till hållbarhetsprestation, och endast 36 procent fokuserar på klimatfrågan i sin lobbyverksamhet.

–Positivt är dock att hälften av företagen börjat ställa krav på att leverantörer och samarbetspartners uppfyller specifika hållbarhetskriterier, vilket räknas som en kritisk åtgärd. Det är ett steg i rätt riktning. I och med de ökade investeringarna och det stora fokuset företag väntas ha på klimatförändringarna de kommande åren kan vi vänta oss att fler kommer att ta denna typ av viktiga steg framöver, säger Lennart Nordqvist.

Om rapporten

Mer än 2 000 chefer på ledningsnivå från 24 länder medverkade i Deloittes 2023 CxO Sustainability Report: Accelerating the Green Transition, varav 145 från de nordiska länderna och 31 från Sverige. Rapporten undersöker företagsledares åtgärder relaterade till klimatförändringar.

Läs rapporten i sin helhet här.

Henrik Persson

Dela artikeln!