måndag 17.06.2024

Avgaser blir till båtbränsle i Umeå

Foto: Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Fotograf Johan Gunséus.

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan komma att användas för att produciera e-metanol att använda i sjöfarten.

Dåva kraftvärmeverk bränner idag sopor och biomassa och ger värme och el till Umeåregionen – och koldioxidutsläpp.

Teknik för att fånga in koldioxid har funnits ett tag men dras med en del problem, för var ska man göra av den infångade koldioxiden? Den går att lagra under manke i bergrum, men det skapar varken ekonomi eller cirkularitet.

Företaget Liquid wind och Umeå Energi ser istället den infångade koldioxiden från sopförbränningen som en råvara.

Genom en process där den råvaran kombineras med vätgas framställd med hjälp av lokalt producerad vindkraftsel kan bränslet e-metanol tillverkas och återföras till marknaden.

Spillvärmen från processen används tack vare det planerade läget vid kraftverket till värme för hushåll.

Den förstudie som parterna låtit göra visar att projektet har goda förutsättningar att lyckas. Nästa steg är att fördjupa undersökningarna och söka nödvändiga tillstånd för en etablering. Produktion start kan ske 2026 uppger Umeå kommun.

– Världens sjöfart använder idag 300 miljoner ton fossilt bränsle per år. Med elektrobränsle som ersättning till dagens fossila bränslen kan koldioxidutsläppen minska med över 90%, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Elektrobränsleanläggningen ska producera 100 000 ton e-metanol årligen, vilket medför att utsläpp av 150 000 ton fossil koldioxid kan undvikas genom att byta ut fossilt sjöfartsbränsle.

Henrik Persson

Dela artikeln!