EU-seger för cirkulärt Eskilstunaföretag

27 jan 2023

Efter tre års arbete har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) fastställt att processen för Mälarplasts cirkulära modell för storkök är säker och att det återvinna materialet är godkänt för kontakt med livsmedel.

Plasttallrikar är ofta det bästa alternativet för skolbespisning, går inte sönder när barnen tappar dem, är lättare för personalen att hantera och dessutom med längre livslängd än porslin.

Men fram tills Eskilstunaföretaget Mälarplast tog fram en cirkulär modell har råvaran i tallrikarna inte kunnat återanvändas till nya tallrikar efter de tjänat sin tid.

Det blev det ändring på för några år sedan då Mälarplast utvecklade en modell för återvinning av samma tallrikar genom att mala ner dem och göra nya. Det öppnar upp för exempelvis en Product as a service affärsmodell där råvarorna cirkulerar under mycket lång tid.

– Vi har den enda lösningen som även innebär loop av råmaterialet i serveringsprodukterna där materialet kan användas till nya produkter av samma sort. Det öppnar för många nya marknader och kunder, så vi ser med tillförsikt fram emot mer loopar och ökad återvinning av plast säger VD Peter Wall till Cirkulära Affärer.

Godkännandet från EFSA innebär att modellen blir tillgänglig för fler verksamheter och Mälarplast ser möjligheter att expandera systemet för att attrahera fler aktörer.

Livsmedelshantering är en starkt reglerad verksamhet och det gäller att uppfylla alla krav, inte det lättaste när man introducerar nya tankesätt och metoder.

Peter Wall, VD på Mälarplast.
Peter Wall, VD på Mälarplast.

– Det har varit ett omfattande arbete att ta fram en rapport med alla dokument, tester mm för detta som vi sedan använt i en ansökan till EFSA. Efter två års diskuterande och kompletterande fick vi ett godkännande av vår process i januari för ett år sedan.

Men det slutade inte där, Mälarplast inspirerade till förändring av direktiven så att det gäller i hela EU.

– Ändringen avser alltså att återvunnen plast kan användas i kontakt med livsmedel om det sker i slutna, kontrollerade loopar. Vi är således först med detta och har nu också registrerat vår process i enlighet med det nya direktivet, säger Peter Wall.

Henrik Persson

Dela artikeln!