Regeringen lägger ner utredning om energieffektivisering – får kritik

31 jan 2023

Kritiken höjs nu mot regeringens beslut att lägga ner den nästan färdiga utredningen om ett marknadsbaserat styrmedel för energieffektivisering. Beslutet kommer mitt i en energikrisen där behovet minskad energianvändning aldrig varit större.

Utredningen är nästan klar och skulle presenteras i mars 2023.

– Det här blir dyrt för både samhället i stort och för alla med höga energiräkningar, säger Lotta Bångens, VD för Energieffektiviseringsföretagen, och fortsätter:

– Regeringen borde ta ett större ansvar för att få ner energipriserna och samtidigt göra en insats för klimatet. Jag ser inget annat styrmedel med samma effekt som skulle kunna införas lika snabbt.

Regeringen motiverar sitt beslut med kostnadsskäl samt att systemet skulle vara administrativt betungande för energibolaget.

Energieffektiviseringsföretagen påpekar dock att nyttan av ett nytt system energieffektivisering vida överstiger kostanden skulle även ha bidragit till en samhällsekonomisk nytta och en vinst för energisystemet som helhet.

Energieffektiviseringsföretagen är en intresseorganisation som samlar leverantörer och beställare av energitjänster och produkter

Henrik Persson

Dela artikeln!