lördag 20.07.2024

EU föreslår skärpta krav på redovisning av hållbarhet

Foto: Europaparlamentet
15 feb 2023

Ökade krav och granskning av företagens hållbarhetsarbete. Det blir resultatet om ett nytt direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), går igenom.

Dagens tvingande redovisning av hållbarhet för företag ska omfatta fler företag från att förut bara omfattat de största företagen. Hållbarhetsrapporten måste även snart bifogas förvaltningsberättelsen och dessutom granskas av en revisor.

Svenska företag kommer inte påverkas i lika stor grad som andra eftersom dåvarande regeringen valde att sätta ett tuffare gränsvärde än minimum redan vid införande av systemet. Gränsvärdet i Sverige är 250 anställda jämfört med 500 i EU.

Onoterade små och medelstora företag kommer frivilligt att få tillämpa reglerna om krav på hållbarhetsrapportering ställs från till exempel kunder eller finansiärer.

Att hållbarhetsrapporten flyttas in i förvaltningsberättelsen innebär att den omfattas av revisorernas granskning, något som förut var frivilligt.

Revisionsföretaget BDO bedömer att det blir precisare krav på information kring bland annat styrning, styrelsen ansvar och immateriella tillgångar. Företagen kommer dessutom beskriva hur företagets verksamhet både påverkas och påverkar sin omvärld och den värdekedja som företaget är en del av samt verksamhetens risker och effekter.

EU-direktivet är nu på remiss ett slutligt och fastställt direktiv beräknas finnas om ett år.

Henrik Persson

Dela artikeln!