söndag 21.07.2024

Återbruk inte billigare

Foto: Felix Gerlach
21 feb 2023

Flyttade kostnader från möbelinköp till arbetskostnad. Att inreda kontor med återbruk blir inte nödvändigtvis billigare, det menar två inredningsarkitekter från företaget Fojab.

Ekonomiska argument är inte vägen framåt för den som vill gynna återbruk av inredning och möbler på kontor – de lägre inköpspriserna äts upp av ökade projekterings och anskaffningskostnader i många fall. Återbruk kan däremot bidra med karaktär och identitet som gör miljon uppskattade och värd att bevara länge.

– Vi lägger mer tid på att inventera, hitta och bedöma möbler. Processen som helhet behöver inte ta längre tid eftersom vi slipper långa leveranstider. För kunden blir det inte nödvändigtvis billigare, som man kanske kan tro. Det är snarare så att kostnaderna flyttar från inköp till arbetstid för arkitekterna. En arbetstid som många av våra kunder ur ett hållbarhetsperspektiv ofta tycker det är värt att betala för, säger Lisa Mannheimer, inredningsarkitekt på FOJAB i ett pressmeddelande.

Det mer begränsade utbudet att jobba med vid återbruk kan även i sig bidra med estetiska värden eftersom det tvingar fram ett mer genomtänkt arbete från inredarna. Vid återbruk går det inte heller att sätta ramarna och för smalt eftersom tillgången på möbler varierar och då måste koncepten vara lite mer flexibla. Komponenterna är ju oftast hämtade från olika platser och tidsepoker.

Genom att arbeta med affektionsvärde, design och formstarka möbler ökar chanserna för att interiören håller över tid, menar arkitekten Robin Larsson.

– Jag älskar miljöer där det känns som att tiden stått stilla – utan att den kännas daterad. Återbruk kan bidra med en unik karaktär och en stark identitet, som i sin tur kan göra miljöerna än mer uppskattade.

Hinder i branschen

Det finns fortfarande ett motstånd mot begagnat bland kontorskunderna som ser framför sig något nytt och fräscht när de ska göra om sin inredning. Som inredare gäller det att kunna erbjuda andra värden så som trivsel och stil.

Ett annat problem är den stora delen av marknaden som utgör offentlig upphandling där lagen om offentlig upphandling går dåligt ihop med cirkulära ambitioner. Återbruk bygger på att gripa tillfällen som dyker upp, och det kan vara svårförenligt med en så styrd process som LOU. Offentliga beställare kan också ha svårare att vara beslutsmässiga så snabbt som inköp av begagnade möbler kräver.

Henrik Persson

Dela artikeln!