måndag 17.06.2024

Cirkulärt är populärt bland konsumenterna

Foto: Becca McHaffie
17 feb 2023

Sveriges konsumenter vill gärna vara med och stödja övergången till cirkulär ekonomi. I en ny undersökning från konsultföretaget Differ kommer det fram att kunder i allt större utsträckning sågar företag som bygger på snabb konsumtion som exempelvis Hennes & Mauritz som får ett bottenbetyg.

Köpa saker som går att reparera, handla begagnat och handla dyrare produkter med längre livslängd. Det är strategierna kunder tänker sig använda för att gynna en cirkulär ekonomi. Inställningen smittar även av sig på tjänstemarknaden där allt fler är beredda att teckna långa avtal om leverantören garanterar att det leder till bättre hållbarhetsarbete. 46 procent av svenska konsumenter är beredda att göra sådana åtaganden.

Hälften av konsumenterna planerar att under 2023 anpassa sitt köpbeteende med mer begagnat eller bättre kvalité.

När hushållen tillfrågas om vad de kan göra för att minska sin klimatpåverkan är cirkulära lösningar de populäraste, tätt följt av ändrad kost och energieffektivisering samt resor.

När konsumenterna ändå inte väljer gröna alternativ beror det i första hand på priset, men även kunskapsbrist och frånvaron av alternativ har stor betydelse.

Differ genomför även en undersökning om vilka varumärken som anses vara bäst på hållbarhet. Änglamark, Coop, Lantmännen, Arla och Ikea leder den ligan. Sämst är företag vars verksamhet anses vara miljöskadlig så som flygbolag och drivmedelsproducenter men också snabbmatsrestauranger.

Läs hela undersökningen här

Henrik Persson

Dela artikeln!