måndag 17.06.2024

Ny betong med restvara från masugn ger lägre klimatavtryck

18 apr 2023

Finja betong uppger att den nya inomhusbetongen dessutom är ett koldioxidreducerat och bindemedelsoptimerat torrbruk innehållandes masugnsslagg, vilket möjliggör en minskning av cement i betongen och att sammantaget ska detta minska klimatavtrycket med 25 procent. Dessutom bygger produkten på krossballast från berg istället för naturgrus från rullstensåsar.

Betongen är för inomhusbruk och gjutning av bland annat trappor, bänkar och fundament.

HP

Dela artikeln!