måndag 17.06.2024

Ökad återvinning av plast efter lyckat test hos Sysav

21 apr 2023

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, har genomfört en test som minskade felsorteringen av plast från 80 procent till 10 procent.

Hårdplast går att återvinna i hög grad – exempelvis plasthinkar, plastdunkar och trädgårdsmöbler i plast. Mjukplast går ofta till förbränning.

Med bättre utsortering av hårdplast ökar alltså återvinningen. Men det är svårt att få kunderna att att lägga rätt sorts plast i avsedd container.

Utvalda återvinningscentralerna bemannades med en extra person på plats som hjälpte besökare att sortera. Under testet införde man också en ny tillfällig container – Övrig plast – vilken man sedan skulle analysera för att utvärdera möjligheter för återvinning, vilket nu har gjorts.

– Förutom att det är glädjande att hårdplast-containern började innehålla hårdplast av rätt sort och högre kvalitet, vilket ökar chansen för återvinning, så har vi börjat titta på mjuk plast och hur vi kan få den att återvinnas i högre grad. Vi har tack var detta test beslutat oss för att skicka även den utsorterade mjukplasten, exempelvis sopsäckar, till återvinning och vi har hittat en samarbetspartner som tar emot den, säger Patrik Lövgren, områdeschef på Sysav samt ansvarig för testet.

HP

Dela artikeln!