torsdag 23.05.2024

Hemmaoding ofta en klimatbov – men nya cirkulära lösningar finns

Köpejorden i säck är ofta torv vilket är en stor fara för klimatet och inte så cirkulärt eftersom torven tar lång tid att återskapas. Men nu finns lösningar för den som vill odla utan torv. Jorden skapas av rester från papperstillverkning och biogasutvinning. Råvaror som annars går till spillo.

Allt fler av oss väljer att odla grönsaker. Både för nöje, hälsa och ekonomin. Men tyvärr kan hemmaodlingen vara en klimatbov som vi inte tänker på. Jord i säckar är ofta bara torv i säck. Och torvbrytning är ett stort problem för klimatet.

– Torvutvinning innebär dikning och dränering av torvmarker, vilket leder till nedbrytning av organiskt material och därmed till utsläpp av växthusgaser, säger Svein Vadøy kategorichef på trädgårdsföretaget Plantagen.

Torvmarker eller våtmarker är naturområden som är helt eller delvis täckta av vatten under hela eller delar av året. Torvmarker har unika egenskaper som är viktiga för den biologiska mångfalden. Dessutom är torvmarkerna det ekosystem som har den stor koldioxidinlagring och står även för lokal vattenrening och friluftsliv.

Miljöskälen är stora för att övergå till torvfri jord och det märks en ökad efterfrågan bland kunderna menar trädgårdsföretaget Plantagen som tillsammans med Hasselfors Garden tagit fram ny torvfri jord.

– Vi lyssnar på våra kunder och inte minst är vi fast beslutna att göra vår del för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Fler och fler kunder vill gärna använda torvfri jord, säger Svein Vadøy, kategorichef på Plantagen.

Torvfri jord är lika bra att odla i eller till och med bättre. Men har en annan sammansättning än dagens torvjord. Den innehåller cirkulära råvaror som träfiber, kompost och bark. Komposten består av fibermull från papperstillverkning, bark, hästgödsel, biogödsel från biogasutvinning, park- och trädgårdsavfall.

– Torvfri jord har många fördelaktiga egenskaper, exempelvis gör den det lättare att kontrollera bevattningsbehovet. Torv har den egenskapen att det behåller fukten längre, vilket i sin tur ökar risken för rotröta hos växterna, säger Svein Vadøy.

Dela artikeln!