torsdag 23.05.2024

Ersättning utlovas till den som bor nära vindkraft

2 maj 2023

Rätt till friköp av fastighet, andel av intäkterna och bidrag till föreningsliv. Det är förslagen från en ny utredning för att snabba på utbyggnaden av vindkraft som nyligen överlämnades till regeringen.

Den förra regeringen såg ett behov av att skynda på utbyggnaden av vindkraft och tillsatte den särskilda utredaren Ulrika Liljeberg för att ge förslag för ökad lokal acceptans för vindkraft.

I utredningen föreslås följande åtgärder:

  • Den som äger en fastighet nära ett vindkraftverk (inom ett avstånd som är sex gånger verkets höjd) ska ha rätt att kräva att det ansvariga bolaget köper loss fastigheten till det värde den skulle ha haft utan vindkraften.
  • De som bor på ett avstånd upp till tio gånger vindkraftverkets höjd ska ha rätt till en andel av de intäkter som verket skapar.
  • Kommuner ska kunna villkora ett ja till vindkraft med att en andel av intäkterna går till lokalsamhället. Fördelningen blir en fråga mellan bolagen och föreningslivet.
  • En intäkt som direkt tillfaller den kommunala budgeten är inte möjlig i någon annan form än skatt eller statligt stöd, enligt utredningen. Ett skäl är att kommunens beslut om ja eller nej är myndighetsutövning, och det får inte förenas med en förhandling om ekonomisk ersättning.
  • Tillstånd att bygga vindkraft på land eller i territorialhavet (närmast kusten) får inte ges utan att berörda kommuner har sagt ja. För vindkraft långt ut till havs (ekonomisk zon) har kommunerna inte vetorätt.

Utredaren menar att hennes förslag i sig inte är tillräckliga för att förmå kommuner att godkänna vindkraft utan att det dessutom behövs ekonomisk kompensation till kommunerna.

Energiföretagen ger både ris och ros åt förslagen som de menar är ett steg i rätt riktning men saknar kraft att övertyga kommunerna att bli mer positiva till utbyggnad lokalt.

– Vi som företrädare för energibranschen är besvikna på att kommunens behov inte har tillgodosetts i utredningens förslag. Med det sagt så är det väldigt angeläget att processa de förslag som lagts. Vi ser att de förslag som lagts angående kommunens ansvar för energiförsörjningen och regionala planeringsverktyg är verkningsfulla åtgärder som också som måste breddas med ett nationellt perspektiv, säger Lars Andersson ansvarig för vindkraft på Energiföretagen.

Utredningen går nu ut på remiss och regeringen förväntas ta ställning till förslagen till hösten.

Dela artikeln!