lördag 20.07.2024

EU förbjuder gummi i konstgräs – oliver kan ersätta

28 apr 2023

Granulatet från gamla bildäck i fotbollsplaner är en stor källa till utsläpp i naturen. Nu vill EU förbjuda användningen vilket förväntas ge en skjuts åt alternativa lösningar. Olivekärnor, sockerrör och kork kan ersätta.

Sveriges över 1000 konstgräsplaner är inte speciellt miljövänliga. En kartläggning från Svenska miljöinstitutet visar att så mycket som fyratusen ton plastartiklar sprid på grund av konstgräs i Sverige. Bara trafiken släpper från sig mer. I hela Eu uppgår utsläppen till 16 000 ton årligen.

Konstgräsplaner fylls på med gummigranulat från gamla bildäck för att bollen ska studsa rätt och för att plaststråna ska stå upp. Men fyllningen stannar inte på planen utan följer med vatten och spelare ut från anläggningen så att ny granulat ständigt måste fyllas på. En annan stor anledning till spridning är snöröjning där den undanplogade snön innehåller stora mängder plast.

Nu har EU:s expertkommitté för kemiska produkter, Reach, beslutat att tillsats av gummigranulat i konstgräsplaner förbjuds efter en övergångsperiod på åtta år. Det innebär att inga nya sådana planer rimligtvis byggs samtidigt som de gamla får tjäna ut sin livstid.

När beslutet väl är bekräftat av övriga instanser i Eu förväntas branchen för alternativa fyllnadsmaterial få en rejäl skjuts.

Lösningar finns som dramatiskt minskar behovet av fyllnadsmaterial. Det finns även granulat tillverkat av olivkärnor eller sockerrör. Även finfördelad kork används.

Dela artikeln!