måndag 17.06.2024

Eldrivna tunga dragbilar gör entré

Magnus Sjödell, Senior Director, Production UK/IE & Automotive på DSV Road AB och ansvarig för projektet.Foto: Emmy Jonsson
9 maj 2023

Logistikföretaget DSV Road AB ska för första gången använda eldrivna tunga lastbilar för reguljär trafik. De ska trafikera en fast rutt mellan Göteborg och Skövde.

Elbilar har som bekant använts länge i Sverige och runt om i världen. Men på den tunga transportsidan har det varit svårare. Tekniken och laddningsmöjligheter har varit två hinder för en övergång till eldrift. Men de problemen ser nu ut att börja hitta sin lösning.

Tunga lastbilar kräver betydligt mer el än personbilar och därmed helt andra laddningsmöjligheter för att inte bli stående extremt länge vid laddningsstationen.

En förutsättning för att kunna köra långväga eldrivna transporter med tung last är därför att det går att ladda både vid lastning och lossning. Samt att avståndet mellan platserna inte varierar då moderna ellastbilar endast har runt 30 mil räckvidd, en siffra som i och för sig ökat betydligt på senare år med den teknikutveckling som skett.

Lösningen blir att sätta in ellastbilar på fastställda rutter där transportbehovet och sträckan är förutsägbar under lång tid.

Sträckan mellan Göteborg och Skövde är en sådan fast rutt och där laddningsstationer har byggts i varje ände av den.

Lastbilarna som ska köra är två Volvo FH Electric. Två helt eldrivna treaxlade dragbilar som är avsedda för längre transporter. De är DSV Road AB:s första egna tunga eldrivna dragbilar.

– I ett nära samarbete med Volvo Lastvagnar har vi nu inlett elektrifieringen av långväga flöden i Sverige och tagit ytterligare ett steg mot vårt globala mål att nå nettonoll-utsläpp senast 2050. Jag känner mig oerhört stolt över att få vara med på resan mot klimatneutrala och hållbara transporter, säger Magnus Sjödell, Senior Director, Production UK/IE & Automotive inom DSV Road AB.

Dela artikeln!