torsdag 23.05.2024

Fem miljoner ton om året mer utsläpp – och inte billigare bensin

9 maj 2023

Sverigedemokraterna och regeringspartierna förväntas besluta om snabb ökning av användande av fossila bränslen istället för cirkulära alternativ. Motivet till detta uppges vara att gynna privatekonomin för bilister.

Men drivmedelsindustrin uppger att priset inte förväntas sjunka i närheten av de siffror som regeringen utlovar. Samtidigt riskeras svenska jobb när importen av drivmedel ökar på bekostnad av den inhemska produktionen.

Säkerhetsläget drabbas också av beslutet eftersom förmågan att producera bränsle inom landet ersätts med beronde av länder med många gånger instabil politisk situation.

HP

Dela artikeln!