torsdag 23.05.2024

Regeringen godkänner 100 vindkraftverk på västkusten

16 maj 2023

Regeringen godkänner bygget av två vindkraftparker till havs utan för Falkenberg och Varberg på sammanlagt 100 nya vindkraftverk.

Vindkraftverken väntas generera 1,5 TW vardera, tillsammans ungefär lika mycket som en traditionell kärnkraftsreaktor.

Försvarsmakten måste dock först godkänna projekten och ärendet ska också gå igenom mark och miljödomstolen.

– Regeringen har gjort en sammantagen bedömning, sedan kan det finnas detaljer, höjd och exakt placering som Försvarsmakten har synpunkter på, säger statsminister Ulf Kristersson.

Dela artikeln!