torsdag 23.05.2024

Emmaus Stockholm blir Artikel2

24 maj 2023

Biståndsorganisationen Emmaus Stockholm byter namn till Artikel2. Organisationens second hand butiker kommer fortsätta sin verksamhet som tidigare.

– Med det nya namnet vill vi spegla den utveckling vi gjort och den organisation vi är stolta över, säger Brian Kelly, generalsekreterare i ett pressmeddelande.

– Transparens, spårbarhet, och ansvarsfull hantering av gåvor är en central och självklar del av verksamheten. Att det nu blir tydligare för våra kunder, givare och samarbetspartners, vilka vi är och vad de kan förvänta sig av oss ser vi som en förutsättning för organisationens utveckling, säger Brian Kelly.

Namnet Artikel2 refererar till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och särskilt till artikel 2 om alla människors lika rätt och värde.

Det nya namnet lyfter även secondhand-verksamheten på ett lekfullt sätt i betydelsen att varor och artiklar ska användas mer än en gång, menar organisationen.

Lanseringen sker hösten 2023.

HP

Dela artikeln!