torsdag 23.05.2024

EU tar steg mot förbud för fast fashion

Bild: Europaparlamentet.
2 jun 2023

Kläder ska ha lång livslängd, kunna lagas och återvinnas, förbränning ska undvikas. Det är kärnan i EU-parlamentets nya textilstrategi som antogs med stor majoritet på torsdagen.

Det poängteras bland annat att det ska finnas lönsamma återanvändnings- och reparationstjänster, vilket kan öppna upp för lagmässigt gynnande av den branschen på något sätt.

Textilstrategin uppfattas som att den går längre i sina strävande mot en cirkulär ekonomi än för någon annan industri.

Dokumentet skapar en målbild för kommande lagstiftning men är i sig inte juridiskt bindande. Nu planeras 16 lagstiftningsåtgärder för att verkställa strategin, blanda annat ekodesigndirektivet, green claims och avfallsdirektivet.

– Varje år tillverkas runt 100 miljarder nya plagg som ofta knappt ens används innan de kasseras. Nu angriper vi den stora elefanten i rummet att vi måste minska volymerna, och vi kräver ett stopp på textilindustrins överproduktion, säger europaparlamentarikern Pär Holmgren (Mp).

Kraven på alla textilprodukter som släpps ut på EU-marknaden senast 2030 är att de ska ha lång livslängd, kunna lagas och återvinnas, i stor utsträckning vara tillverkade av återvunna fibrer och inte innehålla farliga ämnen.

Tillverkare åläggs ansvar för hela värdekedjan och ha tillräcklig kapacitet för återvinning. Förbränning och deponeri ska användas i minimal utsträckning.

Dela artikeln!