måndag 17.06.2024

Lag om grönt företagsansvar, CSDD, antagen av EU-parlamentet

1 jun 2023

CSDD står för Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Det är ett direktiv från EU som ska skynda på grön transformation i Europa.

Om direktivet antas kommer det innebära en plikt för stora företag som är verksamma i Europa bland annat att:

  • Integrera uppgifter för miljö i sina företagsstyrningsprocesser och i sina policyer.
  • Identifiera negativa effekter på mänskliga rättigheter och miljö.
  • Förebygga eller mildra negativa effekter.
  • Upprätta ett klagomålsförfarande.
  • Offentligt kommunicera vad de gör inom området.

Företag som bryter mot reglerna blir ålagda böter.

HP

Dela artikeln!