lördag 20.07.2024

Volvo lanserar elgrävmaskin

9 jun 2023

Bygg och anläggning är en dieseltung bransch som söker efter nya vägar för en mer klimatanpassad verksamhet. De första större elektriska grävmaskinerna har nu hittat ut till marknaden.

Toleransen för avgasutsläpp och buller från anläggningsmaskiner minskar både från beställare och politiker. Ett exempel är Slakthusområdet i Stockholm, som infört en fossilfri arbetsplats, den största i Sverige.

Trots detta har utvecklingen för tunga anläggningsmaskiner som exempelvis grävare gått ganska långsamt och bara en mycket liten del av maskinparken är elektrifierad. Problemen beror dels på en konservativ inställning i branschen men också på exempelvis kapacitet för laddning och strömförsörjning till bygget.

Nu lanserar Volvo den första medelstora eldrivna grävmaskinen på 23 ton som utlovar en mer hållbar drift med mindre buller och utsläpp. Laddning sker via vanligt förekommande CEE-uttag (32A) och möjlighet att köpa till en specialframtagen mobil powerbank.

Under 2023 körs maskinen hos ett fåtal svenska kunder för att sedan under 2024 rullas ut på bredare front genom olika former av hyreslösningar till kunder som har uppdrag eller arbetar i projekt där det finns krav på utsläppsfri drift.

Maskinen drivs med litiumjonbatterier och uppges klara en arbetsdag på åtta timmar, med en snabbladdning under lunchtimmen.

Dela artikeln!