Östra Göinge är Sveriges bästa avfallskommun

15 jun 2023

Skånska kommunen Östra Göinge tog hem förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 90,6 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen. Grannkommunerna Osby, Kristianstad och Hässleholm tog övriga topp-placeringar. Först på femte plats kom en kommun norr om Skåne, nämligen Katrineholm. 

– Östra Göinge har höga värden gällande miljö och återvinning. De använder bara förnybara drivmedel för insamlingen av avfall och har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

– Vi är stolta över att ha för andra året i rad ha blivit årets avfallskommun, säger Per Erlandsson, vd på Östra Göinge Renhållning AB, Ögrab, som också knep andraplatsen eftersom bolaget också omfattar Osby kommun. 

79 kg restavfall per person ligger långt under riksgenomsnittet som är 148 kg per person 2022. Bolaget uppger att det till stor del beror på att Östra Göinge-borna är bra på att sortera ut förpackningar och matavfall, och att därför blir materialåtervinningen hög och små mängder går till restavfall. 

Ögrab har länge jobbat med fastighetsnära sortering och insamling. Alla villor har fastighetsnära insamling av förpackningar i fyrfackskärl. Flerbostadshusen har en utbyggd sortering som tillsammans med samarbetet med bostadsbolag bidrar till det positiva resultatet.

– Våra kommunikationsinsatser, samarbete med skolorna och att vi sedan länge avvecklat alla återvinningsstationer ser vi som framgångsfaktorer till den höga kundnöjdheten, säger Per Erlandsson i ett pressmeddelande. 

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index. Totalt ingår 17 nyckeltal inom fem områden; Avfallsmängder, Förebyggande, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Dela artikeln!