måndag 17.06.2024

EU stöttar Södra och Lenzing med 10 miljoner euro

20 jun 2023

Motsvarande 115 miljoner kronor, det största stödet någonsin för textilåtervinning inom EU:s LIFE-fond, det har de svenska skogsägarna Södras och Österrikiska Lenzings projekt för ökad återvinning av textil beviljats nyligen.

Projektet ska vidareutveckla processen för återvinning av textilfiber och innebär att verksamheten vid Södras bruk i Mörrum skalas upp med en ny anläggning.

Den nya anläggningen kommer årligen kunna producera 60 000 ton textilmassa. Det är en dramatisk ökning från dagens kapacitet på cirka 2000 ton.

– I dagsläget återvinns endast en procent av allt textilavfall i världen, vilket skapar en enorm miljöbelastning. Med hjälp av den här betydelsefulla finansieringen är Södra och Lenzing redo att skapa en effektiv lösning när det gäller kemisk textilåtervinning och öka vårt bidrag till den cirkulära ekonomin, säger Åsa Degerman, chef för Oncemore på Södra.

– Att ta itu med textilavfallsproblemet kräver ett systematiskt tillvägagångssätt tillsammans med tekniska lösningar i industriell skala, säger Sonja Zak.

Åsa Degerman och Sonja Zak

Projektet startar under juni 2023 och pågår i fyra och ett halvt år. Det kommer möjliggöra hantering av olika komplexa färgade textilier som innehåller en blandning av bomull, polyester och andra material, inklusive elastan – något som i dag inte är möjligt.

Textilråvaran som används i processen består av textilier som inte kan återanvändas på annat sätt och som i många fall annars hamnat på deponi eller i förbränning. Massan består av 50 procent återvunnen textil och 50 procent skogsråvara.

Dela artikeln!