måndag 17.06.2024

Stor efterfrågan på gröna kompetenser

28 jun 2023

Arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft med gröna kompetenser så som experter på klimatanpassning och cirkulära system. Det visar en undersökning från fackförbundet Naturvetarna.

– Det finns en stor mis-match i utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden när det gäller gröna kompetenser. Och det kommer bli ännu mer kännbart framåt, säger Petra Malm, samhällspolitisk chef på Naturvetarna.

Antalet jobbannonser som efterfrågar grön kompetens ökar med 33 procent varje år.

– Ett exempel är efterfrågan på kompetenser som listas inom exempelvis ”klimatexpert”, ”hållbar energi” samt ”utsläppsrätter” i annonserna. Dessa, samt ytterligare några titlar, har ökat med nära 530 procent under de senaste åtta åren, säger Petra Malm.

Men intresset för att naturvetenskapliga och tekniska ämnen har under en lång tid varit minskande och det finns inget som tyder på en snar förändring enligt internationella studier och Skolverkets data.

Fackförbundet Naturvetarnas har analyserat över fem miljoner jobbannonser publicerade i Arbetsförmedlingens databas Historiska jobb under åren 2014–2022.

Dela artikeln!