Ja till nödvändig och lönsam naturlag

Foto Europaparlamentet, © J. Lund AdobeStoc
12 jul 2023

Minst tjugo procent av alla land- och havsområden inom EU ska restaureras senast 2030 beslutade EU-parlamentet idag. Det är en del av den gröna given och kommer betala åttafaldigt tillbaka enligt EU-kommissionen.

Med knapp majoritet efter både en debatt och en omröstning i försök att förkasta förslaget, röstade EU-parlamentet igenom EU-kommissionens lagförslag om återställande av natur.

Över 80 procent av Europas livsmiljöer är i dåligt skick. Att återställa vårt ekosystem är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald samt minska riskerna för livsmedelsförsörjningen.

Det var i juni förra året som EU-kommissionen föreslog en förordning om återställande av natur för att bidra till den långsiktiga återhämtningen av skadad natur i EU:s land- och havsområden och för att uppnå EU:s mål för klimat och biologisk mångfald.

Enligt kommissionen skulle den nya lagen medföra betydande ekonomiska fördelar, eftersom varje investerad euro skulle resultera i minst åtta euro i fördelar.

Lagen innebär att det kommer införas restaureringsåtgärder för minst tjugo procent av alla land- och havsområden inom EU, och det senast 2030. 

En artikel lades till som innebär att lagen inte kommer tvinga fram nya skyddade områden i EU eller blockerar ny infrastruktur för förnybar energi.

Lagen om återställande av natur är en viktig del av den europeiska gröna given och följer den vetenskapliga samsynen och rekommendationerna för att återställa Europas ekosystem. Jordbrukare och fiskare kommer att dra nytta av den och den säkerställer en beboelig planet för framtida generationer. Vår ståndpunkt som antagits i dag sänder ett tydligt budskap. Nu måste vi fortsätta det goda arbetet, försvara vår position under förhandlingarna med medlemsländerna och nå en överenskommelse innan slutet av parlamentets mandatperiod för att anta den första förordningen om återställande av natur i EU:s historia.” 

Det sa föredraganden parlamentsledamot och vice ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhetvice César Luena efter omröstningen.

Nästa steg är att utforma lagstiftningen.

Text: Ann-Sofie Granzell

Dela artikeln!