lördag 20.07.2024

Sverige leder arbete för cirkulär standard

Det svenska institutet för standarder ska leda det europeiska arbetet med att ta fram standarder för den cirkulära ekonomin. Vd för SIS Annika Andreasen, foto: Pernilla Pettersson.
8 aug 2023

Det svenska institutet för standarder (SIS) ska leda arbetet för att etablera standarder för den cirkulära ekonomin i Europa. Uppdraget innebär att sätta upp en ny kommitté på uppdrag av den europeiska organisationen för standarder, CEN.

Beslutet att ge Sverige uppdraget att starta en europeisk kommitté för cirkulär ekonomi har tagits av medlemsländerna i Arbetet startar nu till hösten med att identifiera vilka områden som är i störst behov av nya standarder. 

Termologi och metod är två standarder som redan nu nämns som prioriterade. Arbetet innebär att europeisk expertis inom cirkulär ekonomi tillsammans ska ta fram standarderna som sedan alla länder kan sluta upp kring. 

– Sverige och svenska företag är drivande i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vår kunskap och förslag på lösningar har möjlighet att bli en del av gemensamma standarder och vägledningar som påverkar hela den europeiska industrin, och vi välkomnar alla intresserade organisationer, privata och offentliga, att delta i arbetet, säger Laura Linnala, projektledare, Svenska institutet för standarder i ett pressmeddelande.

Ordförande för den europeiska kommittén blir Raul Carlsson, senior forskare på RISE.

Europa är inne i en omställning till en mer cirkulär ekonomi. Men för att detta ska fungera mellan länderna behövs en lång rad standarder för alla att anpassa sig till. Detta är också något som starkt efterfrågats industrin och pekats ut som en nyckelfaktor för att lyckas med omställningen. 

– Standarder och definitioner är viktiga för att skapa och sprida lösningar för att klara av omställningen till en cirkulär grön ekonomi. Det här uppdraget är glädjande och innebär en stor möjlighet för svenska företag, organisationer och myndigheter att påverka och öka svenskt inflytande inom området på europanivå, säger Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder.

Dela artikeln!