torsdag 23.05.2024

EU:s gröna omställning hotad – saknas arbetare

9 aug 2023

En halv miljon fler arbetare behövs i EU för att genomföra omställningen av energisektorn. Och det är bara inom solenergin. Men kompetens och personal saknas, det uppger Politico.

750 gigawatt solcellskapacitet fram till 2030, det är EU:s mål. Men detta ser nu ut att bli svårt att uppnå om inte det snabbt utbildas närmare en halv miljon installatörer som är beredda att göra det fysiska jobbet att faktiskt installera solcellerna på taken.

För hela energisektorn behövs 3,5 miljoner fler arbetare för att EU ska få 45 procent förnybar energi enligt EU-kommissionen.

Henrik Persson

Dela artikeln!