måndag 17.06.2024

Förpackningar globalt problem – men det saknas forskning utanför västvärlden

11 aug 2023

Livsmedelsförpackningar som inte ingår i ett cirkulärt system är ett globalt problem. Men forskningen intresserar sig nästan uteslutande på marknaderna i Europa och Nordamerika visar en ny studie.

– Cirkulära flöden för förpackningarna, som återvinning, är ett globalt problem. Så det behövs forskning om konsumenters beteende och den cirkulära ekonomin i andra delar av världen, säger Anna Kremel, forskare vid Handelshögskolan.

Studien är en sammanställning av den forskning som finns på området och den visar att det finns få studier utanför västvärlden om återvinning och återbruk. Och inga alls när det gäller strategier för att minska mängden förpackningar.

Henrik Persson

Dela artikeln!