EU tvingar fram batteribyte

Bild: John Cameron
10 aug 2023

Nu är det snart slut på inbyggda batterier som inte går att byta ut i exempelvis en ny telefon eller leksak. Det har EU beslutat i ett nytt direktiv nyligen. Regelverket motiveras särskilt med att övergången till en cirkulär ekonomi är nödvändig och ska skyndas på.

De nya reglerna kommer gälla för såväl för nya Iphones och konsumentprylar som för elbilar och annan tung utrustning.

Batteriets hela livscykel ska beaktas av producenten och krav ställs på uttjänta produkter, och även insamlingsmål och skyldigheter, mål för materialåtervinning och utökat producentansvar.

Konfliktmetaller och mineraler är vanliga vid batteritillverkning och det är något EU särskilt uppmärksammar och ålägger alla producenter att kontrollera källan till råmaterial för batterier som släpps ut på marknaden.

Batterier är en av de viktigaste komponenterna för en kommande elektrifiering av samhället. Men är det redan nu brist på en del viktiga metaller och mineraler för batteritillverkning även om nya gruvor öppnas runt om i världen, exempelvis planerar Storbritannien ett antal sådana.

Samtidigt slängs en stor mängd värdefull råvara på deponi, särskilt i form av inbyggda batterier i olika produkter. Det är det problemet som EU vill komma åt med de nya regleran. Cirkulär ekonomi pekas särskilt ut som lösningen på en prognostiserad brist på batteriråvaror.

Som läget är nu kasseras fullt fungerande produkter på elektronikmarknaden på grund av att deras batteri tappat prestandan eftersom det är omöjligt att byta ut batteriet. Men det kan också vara så att exempelvis en telefons elektronik kortslut och då kasseras hela produkten inklusive ett batteri som har lång livstid kvar.

Särskilt litium pekas ut som en kritisk råvara och där ställs krav på att 80 procent ska återvinnas senast till 2031. Det flaggas för att den siffran kan komma att höjas eftersom efterfrågan på batterier beräknas öka mer än tiofalt till 2030.

Senast 2027 ska bärbara batterier som ingår i apparater kunna bytas ut av slutanvändaren på nya produkter. Tyngre batterier för exempelvis fordon ska kunna bytas ut av oberoende yrkesutövare,

Ett elektroniskt produktpass för större batterier införs från 2026 med information om batteriets komponenter och återvunnet innehåll.

I Eu-parlamentet röstade 587 ledamöter för och 9 ledamöter emot det nya regelverket. 20 ledamöter lade ner sina röster.

Dela artikeln!