torsdag 23.05.2024

Solenergi slår målen med råge

Runt om i Eu sker utbyggnaden av solenergin fort. Foto: Bill Mead
15 aug 2023

EU:s medlemsländer har höjt målet rejält för hur mycket solenergi som ska byggas. Men förväntas ändå slå de högre målen och fyra länder är redan där. Sverige förväntas klara det 2025, fem år i förtid.

Utbyggnaden av solenergin har tagit fart på ett sätt som få förutsåg för några år sedan. Billigare komponenter, högre elpris och politisk vilja är bidragande orsaker.

Medlemsländerna har på kort tid höjt sina mål för solenergi med 63 procent och det är nu dessa höjda mål som ser ut att överträffas.

Fyra EU-länder har redan nått sina solmål för 2030, Estland, Irland, Lituaen och Polen. Sverige antas nå målet 2025, fem år före utsatt tid.

Sammantaget i EU ska 750 GW el komma från sol 2030. Men organisationen SolarPower Europe som har granskat siffrorna menar att det mest troliga scenariot är 900 GW.

Utbyggnaden kan medföra att elpriset till slut blir så lågt de timmar på dygnet som solcellerna producerar el att nya installationer inte längre blir lönsamma.

I Tyskland anklagas redan nu producenter för att de förmodas stänga av sin solenergi mitt på dagen för att på så sätt minska utbudet och höja priserna. Anklagelser som tyska myndigheter tittar närmare på och har signalerat hårdare reglering runt om det visar sig stämma uppger Politico.

Lagringsmöjligheter för solenergi är i utvecklingsskedet med marknadsmässiga tester av exempelvis batterier av sand i Finland och en mer optimerad produktion av vätgas i flytande form i bland annat Sverige.

Det har också varnats från näringslivshåll om att kompetens och arbetskraft saknas för den kommande utbyggnaden av förnyelsebar energi vilket i så fall kan komma att försena utbyggnaden.

Dela artikeln!