måndag 17.06.2024

Klimataktivister vinner mot delstaten Montana

16 aug 2023

Delstaten Montana i Usa bryter mot barn och ungas konstitutionella rätt till en ren och hälsosam miljö genom att tillåta utveckling av fossila bränslen utan att mäta eller ta hänsyn till konsekvenserna. Det fastslår en domstol i ett utslag som är det första i sitt slag.

Det är 16 unga målsägande mellan 5 och 22 år som stämde delstaten för att den inte uppfyller konstitutionens krav på att skydda sina medborgare.

Domen kom för många oväntat och anses banbrytande, även om delstaten förväntas överklaga utfallet.

Domaren motiverar sitt domslut med att staten inte lyckats ge en

övertygande anledning till varför de inte utvärderar utsläpp av växthusgaser.

Runt om i världen stämmer unga klimataktivister staten för bristande miljöhänsyn och för att riskera deras framtid. Exempelvis i Sverige där Greta Thunberg och drygt 600 svenska barn och ungdomar stämmer svenska staten genom organisationen Aurora.

Nacka tingsrätt utfärdade stämningen från Aurora i mars 2023. Staten svarade den 24 juni med krav på att stämningen avvisas. Domstolen har ännu inte meddelat beslut om det blir process eller inte.

Framgångar för klimatrörelsen har nåtts i Tyskland, Nederländerna och Frankrike där staten förlorat liknande mål och av domstol tvingats ändra klimatlagar.

Domstolsprocesserna kan få betydelse på sikt eftersom de ställer krav på staten att uppfylla de åttonde som den själv ålagt sig.

Högt ställda politiska mål inom exempelvis återvinning, materialanvändning eller andra faktorer viktiga för den cirkulära ekonomin måste infrias av staten om inte domstolen ska gripa in.

Om detta händer är det något nytt för den svenska förvaltningsmodellen där domstolar inte lägger sig i den förda politiken eller utkräver ansvar för bristande genomförande av beslutad politik.

Dela artikeln!